info@soss.com.hr

091 722 7438 Suz | 095 567 2306 Tuna

Lošinjska 2, 10000 Zagreb

DANCERS 4 DANCERS

DANCERS 4 DANCERS (D4D)

Drugačiji pristup battlovima u kojima plesači međusobno jedni drugima sude. Već na kvalifikacijama, svi imaju po 3 battla tako da se od samog starta plesači mogu uplesati i rasplesati, neovisno o tome prođu li dalje ili ne.

Plesači su ti koji kreiraju glazbenu playlistu, no to ne znači da plešu na vlastitu glazbu već na random odabir DJa.

Radionice u sklopu eventa također vode plesači koji i sudjeluju u battlovima.

Ovo je event koji je od same ideje do krajnje izvedbe kreiran  i realiziran od strane plesača.

VIDEO

>